Pregătiri împotriva inundaţiilor, în zona Dobrogei

Luni, 12 Iulie 2021, 20:33
139
Echipele Administrației Bazinale de Apă Dobrogea - Litoral au început executarea de lucrări de decolmatare și recalibrare a cursului de apă Topolog, lucrări care au drept scop protejarea obiectivelor socio-economice şi a terenurilor adiacente în caz de inundații.

„Micșorarea secțiunii albiei prin colmatare și panta mică de scurgere impune executarea de lucrări de decolmatare și recalibrare, care în urma observațiilor efectuate necesită un volum de excavații, de aproximativ 16.000 mc. Cursul de apă din zona menționată are albiile nesistematizate, malurile fiind neconsolidate. Caracteristicile morfologice ale zonei şi ale cursului de apă determină în timpul ploilor torențiale formarea de viituri cu intervale scurte de timp și antrenarea unor importante cantități de aluviuni”, explică reprezentanţii Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea Litoral.

În Programul de Gospodărire a Apelor al S.G.A. Constanța, aprobat pe anul 2021, au fost propuse lucrări de întreținere a cursurilor de apă și lucrări de decolmatare pe două tronsoane a cursului de apă cu o lungime totală de patru km. Tronsonul 1, în aval de localitatea Saraiu, se află în execuţie. Lungimea estimată este de 2.000 metri liniari. Aceeaşi lungime o are şi tronsonul al doilea, în amonte localitatea Saraiu.

Cursul de apă Topolog, care se varsă în lacul Hazarlâc, se află în bazinul hidrografic Dunăre, are o lungime de 50 km și o suprafață a bazinului hidrografic de opt kilometri pătraţi. Pagina a fost generata in 0.9574 secunde