Salarizarea bugetarilor va fi pusă pe noi principii

99
Salarizarea bugetarilor va fi pusă pe noi principii - salarizareabugetarilorvafipusape-1618406276.jpg
Principiile pe baza cărora va fi elaborată viitoarea lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice au ajuns pe masa Guvernului. Printre acestea se numără:

- reanalizarea coeficienților de ierarhizare pentru fiecare familie ocupațională de funcții bugetare, cu respectarea raportului de 1 la 12, dintre cel mai mic și cel mai mare salariu de bază, și înmulțirea coeficienților cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare – 2.300 lei;

- introducerea unor grile de salarizare pentru administrația publică locală, corespunzător funcțiilor publice și funcțiilor contractuale;

- plafonarea sporurilor la 20% din salariul de bază, la nivel individual;

- revizuirea sistemului de acordare a sporurilor :

- sporurile pentru condiții de muncă la care expunerea la condiții de muncă este aceeași, indiferent de funcția deținută, se vor acorda în cuantum fix, ca spor de până la 25% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată;

- analiza tuturor categoriilor de sporuri, cu menținerea numai a celor cu adevărat relevante;

- acordarea unui spor de performanță lunar, personalului care a realizat sau a participat direct la obținerea unor rezultate deosebite în activitatea instituției, autorității publice sau a sistemului din care face parte, a participat la activități cu caracter deosebit, a efectuat lucrări cu caracter excepțional ori a avut un volum de activitate ce depășește

în mod semnificativ volumul optim de activitate, în raport de complexitatea sarcinilor, în baza criteriilor stabilite de ordonatorul de credite;

- implementarea noului cadru legal pentru toate familiile ocupaționale în același timp, în scopul evitării apariției unor noi dezechilibre în sistemul public de salarizare și al înlăturării posibilității contestării unor prevederi în fața instanțelor de judecată.

Articole pe aceeasi tema

Pagina a fost generata in 0.2502 secunde